SUTARTIES TAISYKLĖS

Siūlome įsigyti pratęstos garantijos sertifikatą, kuris pasibaigus gamintojo garantijai užtikrina nemokamą įrenginio garantinį aptarnavimą.
Sutarties taisyklės

Šios pratęsto garantinio aptarnavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos ir patvirtintos UAB „Servisas Plius“ (toliau – SP).

TAISYKLIŲ OBJEKTAS

1.1. Taisyklių objektas – įrenginio garantinio aptarnavimo laikotarpio pratęsimas. Paslaugos aprašymas ir kaina yra nurodyti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikate (toliau – PGAS), kurį klientas gauna elektronine ir/arba popierine forma ir kuris yra laikomas šių taisyklių priedu.

SERVICEPLUS ATSAKOMYBĖS

2.1. PGAS galiojimo laikotarpiu apmokėti įsigytos prekės taisymą.

2.2. Pašalinti visus mechaninius ir elektrinius prekės gedimus, kurie yra padengiami gamintojo garantija, jei šie gedimai įvyko naudojant prekę pagal instrukciją. SP įsipareigoja padengti nurodytos prekės remontą tik pagal prekės gamyklinę sandarą (konfigūraciją). Padengiamos darbo bei atsarginių dalių išlaidos, būtinos garantinės prekės funkcionavimui palaikyti.

2.3. Jeigu prekė buvo taisoma 3 kartus ir reikia pakartotinio remonto, SP gali įrenginį pakeisti į naują. Naujos prekės SP kompensuojama kaina neturi viršyti keičiamos prekės sumokėtos kainos arba gali būti mažesnė. Keičiamos atsarginės dalys gali būti naujos arba suremontuotos bei gali kainuoti mažiau, nei originalūs gaminiai. Atlikus prekės keitimą tokia pačia, atitinkančia jos rūšį bei kokybę, SP yra įvykdęs šiose taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, ir pratęstos garantijos sutartis yra laikoma pasibaigusia. Keičiamos prekės turės galiojančią gamintojo garantiją.

2.4. Taisyti tik iš anksto užregistruotus gedimus. Po remonto pataisyta prekė Klientui bus grąžinta nemokamai.

2.5. Jeigu gamyklinio garantinio aptarnavimo metu prekė yra grąžinama pardavėjui, Klientui pareikalavus, SP grąžina visą pratęstos garantijos sertifikato kainą.

SVARBI INFORMACIJA KLIENTUI

3.1. PGAS galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.2. Sugedusią prekę kurios svoris <10kg klientas turi pristatyti asmeniškai, arba atsiųsti ją (siuntinys turi būti iš anksto apmokėtas bei apdraustas) į registracijos metu nurodytą taisyklą. Prekė turi būti siunčiama originalioje pakuotėje arba turi būti tinkamai supakuota, kad transportuojant į aptarnavimo vietą prekė nebūtų sugadinta, priešingu atveju prekė nebus priimta remontui. Kartu su preke turi būti įdėtas trumpas gedimo aprašymas, dokumentas, patvirtinantis prekės ir pratęstos garantijos sertifikato pirkimą (prekės pirkimo čekis ar pirkimo išsimokėtinai sutartis), gamintojo suteiktos prekės garantijos dokumento originalas (prekės pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sutartyje nurodyta prekės pirkimo data, prekės serijinis numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijiniu numeriu). Prireikus remontuoti stambių gabaritų techniką >10kg meistras atvyks į namus arba prietaisas bus nemokamai gabenamas į dirbtuves

3.3. Jei prekė yra pakeista į kitą, per 10 dienų, pradedant nuo keitimo dienos, raštu informuoti apie tai SP el. p. adresu pagalba@serviceplus.lt arba paskambinti tel. nr.: 8 800 00889, 8 614 66644, nurodant naujos prekės gamintoją, modelį bei serijinį numerį.

3.4. Sugedęs, netinkamai veikiantis įrenginys turi būti pristatomas į SP nurodytą garantinio aptarnavimo centrą. Prekė, įsigaliojus PGAS, garantiniam remontui nebus priimama parduotuvėje, kurioje ji buvo įsigyta, nebent tai padaryti Jums nurodė SP operatorius.

3.5. Klientas turi išsaugoti visą jam reikalingą informaciją prieš atiduodant prekę remontui, SP neatsako už duomenų esančių įrenginio laikmenoje praradimą remonto metu.

3.6. Klientas gali nutraukti sutartį, informuodamas apie tai SP arba grąžindamas sutarties originalą pardavėjui per 30 dienų, skaičiuojant nuo PGAS įsigijimo bei Sutarties pasirašymo dienos.

3.7. Sertifikatui įsigaliojus Pardavėjas grąžina Pirkėjui proporcingą praėjusiam Pratęstos garantijos laikotarpiui sumą, išskaičius Sertifikato sudarymo ir administravimo išlaidas – 30 % Pratęstos garantijos kainos.

3.8. Jei atsarginės detalės SP yra neprieinamos, Klientas turi teisę pats įsigyti trūkstamą atsarginę dalį iš trečiųjų asmenų. Pateikus pirkimo dokumentus, atsarginių dalių įsigijimo išlaidos bus kompensuotos.

KITOS SĄLYGOS

4.1. PGAS pradeda galioti iškart pasibaigus gamintojo garantijai ir galioja iki PGAS nurodytos datos.

4.2. Nuostoliai bei gedimai, nebus šalinami dėl šių priežasčių: serijos numerio neatitikimas arba nebuvimas; neteisingas komponentų pajungimas; savavališkas taisymas bei modifikavimas, atliktas remontas ne SP nurodytoje taisykloje; neoriginalių spausdintuvo rašalinių kasečių pildymas – panaudojimas; netinkamas elektros srovės panaudojimas; energijos netekimas; prekės kritimas; gabenimo pažeidimai; korpuso pažeidimai; vagystės atvejai, piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas, aplaidumas, vandalizmas, gyvūnų bei vabzdžių sukelti pažeidimai, aplinkos poveikis (gaisras, tvanas, korozija, smėlis, purvas, audra, kruša, žemės drebėjimas, kiti gamtos reiškinių padariniai); programinės įrangos bei su šia įranga susijusios problemos; komponentų, nepadengiamų gamintojo garantija, praradimas; duomenų priėmimo bei perdavimo problemos, nutikusios dėl išorinių priežasčių; gamintojo produkcijos atšaukimas bei perdarymas, nepriklausomai nuo gamintojo apmokėjimo galimybių; tokios prekės kaip elektros lemputės, filtrai, maitinimo elementai, akumuliatoriai, maitinimo šaltiniai, toneriai, dirželiai, būgnai, ryškalai, bei rašalo kasetės, valdymo pultams, siurblių žarnoms, šepečiams, šaldytuvo plastmasinėms lentynoms, konteineriams, durų rankenoms ir pan.; vidinių komponentų pašalinimas bei perinstaliavimas, atliktas kitoje, ne gamyklos įgaliotoje taisykloje; kosmetinės bei korpuso detalės; kabeliai, laidai, sujungėjai; komponentas (ai), kurie niekada nebuvo padengiami gamintojo garantijos; deformacija bei rūdijimas.

4.3. Nebus padengiamos darbo jėgos, medžiagų ar kitos išlaidos, susijusios su remontuojamos prekės informacijos praradimu.

4.4. SP pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos. Tokiu atveju bus atlyginta sertifikato pirkimo kaina.

4.5. SP pasilieka teisę pakeisti sugadintą prekę panašios rūšies bei kokybės preke net jei prekė sugedo pirmą kartą.

4.6. SP pasilieka teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus prekėms, kurios buvo naudojamos komerciniams tikslams, taip pat prekėms, kurios buvo naudojamos už Lietuvos teritorijos ribų.

4.7. SP jokiomis aplinkybėmis neatsako už netiesioginę, pasėkminę ar atsitiktinę žalą (įskaitant pelno netekimą, verslo nutraukimą, duomenų praradimą ir t.t.), netgi tuo atveju, kai buvo įspėta apie tokios žalos atsiradimo galimybes.

4.8. SP nepadengia jokių pažeidimų, kuriuos privalo padengti arba pašalinti gamintojas.

4.9. SP jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės dėl pardavėjo įsipareigojimų pirkėjui.

4.10. Klientas leidžia SP naudoti jo asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu gauti asmeninius pasiūlymus, teirautis jo nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų).

4.11. Klientas yra susipažinęs ir parašu patvirtina sutinkantis su visomis nurodytomis UAB „Servisas Plius“ Garantinio aptarnavimo paslaugos taisyklių sąlygomis.

Norite pratęsti garantiją?

Norite pratęsti garantiją?

Mūsų specialistai atsakys į visus jums svarbius klausimus. Pakonsultuosime ir patarsime dėl iškilusių klausimų.
Mūsų specialistai atsakys į visus jums svarbius klausimus. Pakonsultuosime ir patarsime dėl iškilusių klausimų.
Sutarties taisyklės - televizorius